UPDATED 2015-10-11

some writings

These writing are here for whom ever it may humour to partake in my stumbling thoughts. Please note that this selection is almost random and is neither complete nor even representative. I also do not necessarily agree with myself anymore.

The texts open in a new browser window.

Copyright naturally applies to all these writings.

"Nästan alla hus är elberoende"
Insändare, Hufvudstadsbladet 2007-11-12
"Lam lagstiftning"
Insändare, Hufvudstadsbladet 2007-06-30
"Förvirrande egenvärde"
Insändare, Hufvudstadsbladet 1998-02-26
"Vänj dig inte vid hemskheter"
Insändare, Hufvudstadsbladet 1997-10
Om astrologi
Kurs, Pseudovetenskap 1997, filosofi
Den inrutade varelsen - Tanken på framsteget
Kurs, Framsteg 1996, filosofi
Att beskriva människan
Proseminarium 1996, filosofi
Behovet att rättfärdiga det uppenbara
Proseminarium 1997, filosofi
Referat av Djurens frigörelse av Peter Singer
Kurs, Etik, ekologi och ekoteologi 1996, teologi
Moraliska smakfrågor - Subjektivt och objektivt i moraliska sammanhang
Kurs, Etik 1997, filosofi
A Moment in Wade's Life
Prosa, Cyberpunk short-story
Omöjlig uppfostran och hur det kommer sig att det ändå fungerar
Kurs, Intellekt och karaktär 1997, filosofi
XHTML CSS WebGnome