Nästan alla hus är elberoende

Insändare, Hufvudstadsbladet 2007-11-12 av Björn Törnroth
Datum: 12 november 2007
Copyright © Björn Törnroth 2007

Veckans figur i må 5.11 HBL ger en missvisande bild av hur elberoende vi verkligen är. Där sägs att "elvärmen står för en ganska obetydlig del" av bostadshusen i Finland. Vidare "blir det genast kallt i hus med direkt elvärme" i händelse av ett längre elavbrott. Detta är alldeles för svagt.

I själva verket är nästan alla hus i Finland fullständigt beroende av el för sin uppvärmning. Oljepannor, värmepumpar, pellet-, flis- och vedpannor - alla är de beroende av el för att fungera. Det betyder att alla hus blir kalla i avsaknad av el. Hur är det med fjärrvärmen, fungerar den utan el? Visst finns det vedspisar, gasolvärmare och oljekaminer, men antalet är marginellt. Utan el blir inte bara huset kallt, utan även matlagningen slås ut, kylskåpet slutar fungera och kommunikationen med yttervärlden bryts. Vattentillförseln är i sista hand elberoende även den. För att inte tala om hur mörkt det blir utan el.

Hela vår livsstil är i själva verket helt beroende av el. Samhället kan därmed inte längre formas så att "ingen [skulle vara] hänvisad till elektricitet för att hålla sig varm". Elbrist är sålunda inte bara ett "allvarligt problem". Det är en katastrof.

Vem är det som tjänar på en hårt reglerad och kraftigt centraliserad och därmed sårbar energiproduktion? Ja inte är det gemene man.

Björn Törnroth
bjorn.tornroth.net
bjorn ät tornroth dåt net